چیستان علمی...
اگر شما یک مهندس هستید باید بتونید این معمای ریاضی را در زیر 3 دقیقه حل کنید  اگر معمار هستید ، در 3 ساعت اگر دکتر هستید در 6 ساعت اگر حسابدار در 3 ماه  اگر وکیل هستید ، احتمالا هرگز  پاسخ این معما ، پسورد  پیوست ضمیمه هست  وقتی تونستید اون را با پاسخ صحیح باز کنید اسامی کسانی رو مشاهده میکنید که توانستند به پاسخ صحیح برسند  شما هم میتوانید اسم خود را اضافه کنید 
* If you're an engineer, you should be able to solve it in (under) three minutes,   
* if you're an architect, in three hours;   
* if you're a 
doctor, in six hours;   
* if you're an 
accountant, in three months
* If you're a lawyer, probably never

The answer is the password to open the spreadsheet that is attached to this email. If you figure it out, open the spreadsheet, type your name in, save it and resend it to your friends.  
What is the value of the second row?
[
[
[
ö
= 11
ö
Y
ö
Ù
?
Ù
Y
Ù
Ù
= 11
ö
ö
ö
[
= 9
= 8
= 21
= 8
= 7
 
...

برچسب‌ها: چیستان, چیستان علمی

تاريخ : پنجشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۰ | 8:42 | نویسنده : پوریا حصاری |